Sürdürülebilirlik Üzerine…

Tüm dünyanın bir süredir “Sürdürülebilir Kalkınma Çağı”na girmesiyle birlikte, Aster Tekstil Grubu olarak biz de sizlere bu konudan daha uzun soluklu bahsetmek istedik. 2019 yılının son çeyreğine yaklaştığımız şu günlerde, “Sürdürülebilirlik” alanında oldukça önemli gelişmeler kaydettiğimizi içtenlikle söyleyebiliriz. Bu noktada, başarıyla sürdürdüğümüz projelerden söz etmeden önce genel anlamda bu kavramın derinliğine gelin beraber göz atalım…

Sürdürülebilirlik, bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılarken, gelecek kuşakların haklarını da elinden almadan sahip olduğumuz doğal kaynakları doğru bir şekilde kullanmak, çevre üzerinde kalıcı izler bırakmayan ve insana, yani hem birlikte çalıştığımız sorumlu olduğumuz kişilere, hem de topluma, saygılı üretim süreçleri uygulamak şeklinde tanımlanıyor.

Dolayısıyla Sürdürülebilirlik, kurumların kendi gelişimleri doğrultusunda dünyaya yaptıkları katkının ve sağladıkları faydanın en önemli ifade şekillerinden biri haline geldi. Eğer bir kurum Sürdürülebilirlik anlamında çevre, enerji, insan kaynaklarına yatırım yapmıyorsa maalesef ki varlığını sürdüremiyor.

Bir anlamda, doğa ve toplum söz konusu olduğunda aslında hepimiz kıymetli bir sorumluluk yükleniyoruz.

Öte yandan, “Sürdürülebilirlik” kavramının “kalkınma” ile oldukça yakın bir ilişkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yakın bir zamana kadar, “kalkınma”, “ekonomik büyüme” ile doğru orantılı bir şekilde hayatımızdaydı. Fakat “kalkınma” için sadece ekonomik büyümenin yeterli olmayacağı, bunun yanı sıra farklı faktörlerin de gündemde olması gerekliliği anlaşıldı. Buradan hareketle de “Sürdürülebilir Kalkınma” ifadesi hayatımıza girdi.

Bu yeni tanımla birlikte ekonomik büyümenin yanında toplumsal eşitlik, çevre, kadın-erkek eşitliği, nitelikli eğitim alma hakkı, sağlık ve sosyal haklar, sorumlu üretim ve tüketim (geri dönüşüm) gibi faktörler de artık göz önünde bulundurulmaya başlandı.

Başka bir deyişle, Sürdürülebilirlik kavramı toplumu, doğayı ve ekonomiyi birbirinden ayırmadan iç içe kümeler refleksiyle değerlendiriyor. Her birinin sürdürülebilirliği birbirine bağlı olan bu kavramların hepsi birbirini besliyor. Biri olmadan, diğerini gerçekleştirseniz dahi Sürdürülebilirlik’in bir kolu eksik bırakılmış sayılıyor. Aşağıdaki diyagramı incelediğimizde Sürdürülebilirlik konusunu içeren tüm öğeleri birlikte görebiliriz ki bu da aslında tüm çalışmaların zeminini oluşturuyor.

Bir sonraki yazımızda Tekstil Sektöründe Sürdürülebirlik’in önemini yine hep birlikte konuşacağız.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *