İstanbul Sözleşmesi nedir ve neden önemlidir?

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, sık duyduğumuz adıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet konularında temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen bir uluslararası insan hakları sözleşmesidir.

Sözleşme Avrupa Konseyi tarafından desteklenmektedir ve Avrupa Devletleri’ni hukukî olarak bağlar. 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılmış olması nedeniyle kısaca “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinir. 2014 yılında yürürlüğe girmiştir. Temmuz 2020 itibariyle 46 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmış, imzacı ülkelerin 32’sinde onaylanmıştır. 12 Mart 2012’de sözleşmeyi ilk kabul eden ülke Türkiye oldu.

Bu sözleşmenin bel kemiği 4 temel ilkeden oluşmaktadır:

  • kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi,
  • şiddet mağdurlarının korunması,
  • suçların kovuşturulması,
  • suçluların cezalandırılması
  • ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesidir.

Bu sözleşme, kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan, bağlayıcı nitelikte ilk uluslararası düzenlemedir. İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın hem bir sonucu ve hem de sebebi olarak tanımlanmasını sağlamış; şiddetin ortaya çıkmadan önlenmesi, mağdurların korunması, faillerin cezalandırılması ve konu hakkında gerekli politikaların üretilmesi yöntemini benimsemiştir.

Sözleşme içeriğindeki 6284 sayılı kanun ise adeta kadınların şifresi niteliğindedir.

2012 yılında çıkarılan, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi’ne dair oldukça önemli bir yasadır.  Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çıkarılmıştır.

Biz, Aster Tekstil Grubu olarak, İstanbul Sözleşmesi’ni destekliyor, temel insani hak ve özgürlüklerin ihlaline engel olacak her konuda bu toplumun fertleri olarak güç birliği yapmamız gerektiğine inanıyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *