Aster, Pazarlama Trendlerini Konuştu

Projelerimiz birbiri ardına sürüyor ve biz, pazarlama dünyasında olup bitenleri, tüketicilerin ve pazarın eğilimlerini gösteren trendleri çok daha iyi anlayarak daha başarılı olacağımıza inanıyoruz.

5 Ocak 2013’te gerçekleştirdiğimiz “Trendler” eğitiminde; tüketici ve pazar beklentilerini daha iyi anlamamızı sağlayacak “Trendler”i öğrendik.

Gelecek nasıl Gelecek?
Rekabetin acımazsızlığı, iletişimin karmaşıklığı ve aidiyet duygusunun hemen hemen her alanda yok olduğu günümüzde beklentileri anlamak için sihirli değnek TRENDLER.
Sosyal psikolojiyi, tüketimi, modayı ve yaşam biçimimizi tetikleyecek bu trendler kışkırtıcı, merak uyandırıcı ve aynı zamanda düşündürücü.
Farkedilmek zorlaşıyor.
Trend nedir?
Trend ne değildir?

Aster ekibi öğrenmeyi sürdürüyor…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *